αρχική 2018-03-26T08:20:39+00:00
web

web

architecture

typography

architecture
typography

web
portfolio

web
portfolio

architecture
portfolio

architecture
portfolio

typography
portfolio

typography
portfolio

concept

concept

Ένα εγχείρημα διατύπωσης μιας συνεκτικής γλώσσας σχεδιασμού η οποία αντλεί από την ιστορία της επικοινωνίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στον κόσμο που μας περιβάλλει· στα έντυπα, τις οθόνες και τους -γεμάτους σήματα- χώρους διαβίωσης. Μια διαρκής επανεξέταση της μεθόδου. Μιας μεθόδου κοινής στα συναφή, όσο και διαφοροποιημένα πεδία του σχεδιασμού. Μιας μεθόδου κυκλικής, η οποία υπηρετεί την επικοινωνία, είτε αυτή συμβαίνει στο χαρτί, την οθόνη, ή το χώρο. Μέσα από την τυπογραφία, το web design, ή την αρχιτεκτονική.

 • null

  διατύπωση
  των ειδικών
  στόχων
  και
  χαρακτηριστικών
  του project
  στο περιβάλλον
  όπου
  υλοποιείται

 • null

  σταχυολόγηση
  και κατηγοριοποίηση
  του εκτιθέμενου
  υλικού

 • null

  κατασκευή
  μιας συνεκτικής
  αφήγησης
  η οποία θα
  κατευθύνει
  και θα
  εμπλέκει
  τον χρήστη

Διατύπωση των ειδικών στόχων και χαρακτηριστικών του project στο περιβάλλον όπου υλοποιείτα

Σταχυολόγηση και κατηγοριοποίηση του εκτιθέμενου υλικού

Κατασκευή μιας συνεκτικής αφήγησης η οποία θα κατευθύνει και θα εμπλέκει τον χρήστη

services

w

 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοχώρων
 • Σχεδιασμός διαφημιστικών banner
 • Φιλοξενία ιστοχώρων

a

 • Σχεδιασμός κινητού και σταθερού εξοπλισμού
 • Διαρρύθμιση εκθεσιακών χώρων
 • Γραφιστική επιμέλεια εκθεσιακού υλικού

t

 • Γραφιστική επιμέλεια έντυπων εκδόσεων
 • Σχεδιασμός λογότυπου
 • Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
 • Σχεδιασμός συσκευασίας

services

w

Σχεδιασμός και υλοποίηση ιστοχώρων
Σχεδιασμός διαφημιστικών banner
Φιλοξενία ιστοχώρων

a

Σχεδιασμός κινητού και σταθερού εξοπλισμού
Διαρρύθμιση εκθεσιακών χώρων
Γραφιστική επιμέλεια εκθεσιακού υλικού

t

Γραφιστική επιμέλεια έντυπων εκδόσεων
Σχεδιασμός λογότυπου
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας
Σχεδιασμός συσκευασίας

about

about

Ο Αλέξανδρος Πολυχρονόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π. και του μεταπτυχιακού της προγράμματος υπό τον τίτλο Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός. Από νωρίς στράφηκε προς τη γραφιστική δημιουργώντας ανεξάρτητες εκδόσεις με καλλιτεχνικό περιεχόμενο διατηρώντας, έκτοτε, σταθερή σχέση με το τυπογραφείο. Εκκινώντας, μάλιστα, από την γραφιστική επεκτάθηκε στο web design διερευνώντας αφενός μεν την ισχύ των κανόνων της τυπογραφίας, αφετέρου δε τις δυνατότητες επικοινωνίας που προσφέρουν τα νέα μέσα. Ως αρχιτέκτονας ξεκίνησε συμμετέχοντας στο στήσιμο του Διεθνούς Φεστιβάλ κόμικ του περιοδικού της βαβέλ και συνέχισε ασχολούμενος κυρίως με σχεδιασμό εσωτερικών χώρων.

info@watdesign.gr

info@watdesign.gr